Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni
ul. Karosek 25
32-700 Bochnia

NIP: 8680000479
REGON: 001417239

Telefon: 14 612 22 09
Fax: 14 612 36 32

Siedziba Zarządu 32-700 Bochnia, ul. Karosek 25

Sekretariat

tel. 14-612-22-09,

fax.14-612-36 -32, sekretariat@spolembochnia.pl

Dział zatrudnienia

tel. 14-612-33-31

 

Dział księgowości
tel. 14-612-25-06

Dział administracji
tel. 14-612-31-31, ag@spolembochnia.pl

 

Dział obrotu towarowego
tel.14 -612-33-37

OTK@spolembochnia.plOT1@spolembochnia.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni, Karosek 25, 32-700 Bochnia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni, Karosek 25, 32-700 Bochnia; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@spolembochnia.pl