Zarząd

Zarząd Spółdzielni

Pierwszoplanowym zadaniem Zarządu na obecne i następne lata jest dalszy rozwój Spółdzielni, unowocześnienie stylu działania, dostosowanie do standardów unijnych, z zachowaniem polskich tradycji uwzględniających oczekiwania naszych klientów, których znamy najlepiej, bo jesteśmy jednymi z nich.

 

mgr Tomasz Pławecki - Prezes Zarządu

mgr Barbara Biernat - Wiceprezes Zarządu

 

Członkowie Rady Nadzorczej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni:

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
mgr Mieczysław Zastawa 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Komisji Społeczno-Samorządowej:
Maria Gadowska

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Krystyna Pająk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
mgr Wanda Sacha

Członkowie Rady Nadzorczej:

Mirosława Kołodziej

Krystyna Kufta

Monika Gądek

Dorota Panna

Ryszard Pilch

Krystyna Waśniowska

Wanda Sacha

Halina Robak